3
تعیین اصالت مدال مظفرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال مظفری پیوست اصل میباشد؟
و درصورت اصالت ایا اضافه شدن گیره درپشت مدال باعث افت ارزش ان شده است؟
سپاس