1
تاریخ ضرب سکه ماشینی
باسلام خدمت علاقمندان عزیز
فرانسه نخستین کشور ضرب کننده‌ی سکه به صورت ماشینی بود، افزود: در ایران تقریبا 2500 سال سکه به روش سنتی و دستی ضرب می‌شد اما از سال 1312 در برخی شهرهای ایران به ویژه تبریز سکه‌ها به صورت نیمه‌ماشینی و با استفاده از دستگاه پرس چرخی ضرب شدند.
ناصرالدین شاه قاجار به عنوان نخستین شاه ایرانی که دستور داد ضرابخانه‌ی ضرب سکه با روش جدید و ماشینی ایجاد شود، با ایجاد این ضرابخانه از سال 1294 هجرای شمسی به بعد سکه‌هایی در ایران به صورت استاندارد و متحدالشکل ضرب شد و این روش ضرب تا پایان دوره قاجار ادامه داشت.

به انواع سکه‌های ضرب شده در دوره قاجار، پهلوی اول و دوم .پس از سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 44 طرح سکه و حدود 220 عدد سکه‌ی تاریخ‌بندی شده ضرب و عرضه شد که بیشتر از سال 1359 به بعد انجام شد. این سکه‌ها با مبالغ مختلف و عمدتا به مناسبت‌های گوناگون ضرب شدند.
یک سکه دو درهمیِ نقره مربوط به دوره ایلخانی پرداخت و گفت: این سکه که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، سکه‌ای کمیاب مربوط به سال 739 هجری، قمری است که در شهر حصن ضرب شده است.

شاهرودی زاده افزود: این سکه 1.33 گرم وزن دارد و سابقه تاریخی آن به 800 سال قبل می‌رسد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این سکه این است که سکه به نام ساتی‌بیگ‌خاتون ( بانویی که در دوره تاریخی 739 تا 741 به عنوان امیر ایلخانان حکمروایی می‌کرده است) ضرب شده که این موضوع به این سکه اهمیت ویژه‌ای داده است.