0
آیا این سکه اصالت دارد یا خیر؟
سلام وقت بخیر
آیا این سکه اصالت دارد؟
خیلی کوچیکه
ممنون از نظرتون
بهم گفتن احتمال زیاد زیر خاکیه
منظورم از اصالت این نبود که مال دوره خاصی باشه،از نظر قدمت و اینکه جنسش طلاس یا نه
به نظر میرسه که کسی بدون مهارت خاصی ضرب زده باشه روش