0
5دینار نیکل 1314؟؟
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا راهنمایی بفرمایید سکه 5دینار نیکل رضاشاه پیوست باتوجه به تاریخ نامتعارف آن جعلیست یا سکه ای اصیل با ارور تاریخ؟
سپاس