1
تفاوت در قطر دو عدد ۱۰۰۰ دیناری احمدشاه
با سلام
دو سکه ۱۰۰۰ دیناری تصویری احمدشاه یکی ۱۳۳۲ و دیگری ۱۳۳۷ هست از نظر وزنی یک مثقال هستند ولی سکه ضرب ۱۳۳۷ حدود ۱ میلیمتر قطر بیشتری دارد آیا این موضوع طبیعیست و با دوقالب ضرب شده اند؟