1
کمیابی دو سکه
سلام خدمت شما می خواستم بدونم از نظر کمیت سکه 500 دیناری تصویری محمد علی شاه کمیاب تر است یا 500 دینار تصویری مظفرالدين شاه؟