1
سکه یک ریالی 36 مصدق
باعرض سلام
این سکه یک ریالی مصدق 1336
چه کیفیتی وقیمتی میشه درنظر گرفت
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سلام درست تشخیص دادین بانکی کیفیت سپاس فرواوان بابت دقته شما