0
اصالت و ارزش سکه ها
باسلام
آیا این سکه ها ارزش خرید دارند؟
آیا اصالت دارند؟
دارای چه کیفیتی هستن؟
با تشکر