0
قدمت سکه مسی
سلام
ایا این سکه قدمت و ارزشی داره؟