0
درخواست بررسی اصالت سکه فلوس
باسلام
میخواستم در مورد اصالت و دوره این سکه فلوس اطلاع داشته باشم
ممنونم از سایتتون