سکه ارور جمهوری
سلام
آیا این دو سکه جمهوری دارای ارور هستن؟
و قیمت آنها چند است ؟