درجه کیفی سکه رضا شاه
سلام این سکه درچه درجه ای از کیفیت هست؟
قیمت؟