1
کدام با ارزش تر و کمیاب تره
سلام جناب اقای موسوی ،شهریاری و بقیه دوستان
بنظرتون ارزش خرید کدوم از سکه های زیر بیشتره و کمیاب تره
ربعی ناصرالدین شاه
۵۰۰ دینار تصویری مظفرالدین شاه
ربعی 1304 رضا شاه پهلوی؟