0
قدمت سکه چکشی
باسلام
یک عدد سکه داریم قدمت ان را می خواهیم