0
سکه معنوی
سلام
ببخشید این سکه معنوی هست
و تاریخش چنده ؟
و دوره چیه؟
سلام
رویش دعا هایی نوشته شده و هک شده