0
ارور سکه ۲۰۰ تومنی جمهوری اسلامی
سلام
این سکه ۲۰۰ تومنی
ارور داره؟
نوشته هاش دوبار ضرب شده
یک نمونه ۲۰۰ تومنی دیگه هم گذاشتم عکسشو
مقایسه کنید
نظر برین ممنون
سلام
جناب موسوی عزیز
ضرب مکرر
ارور حساب میشود؟
و چقدر ارزش داره؟