سکه صفوی
باعرض سلام
این سکه محمدرسول ا..۷ گرم ۳۰ صوت
ایا ۴ شاهی است و تاریخ چه زمانی است و ضرب کجاست
داخل سایت جستجو کردم پیدا نکردم ضرب کجاست
باتشکر از توجه ولطف شما