0
اصالت سکه احمد شاه قاجار
سلام به استادان بزرگ
این سکه تصویری احمد شاه
چند دیناره ؟
و اصل هست؟
و مشخصات کامل میدین ممنون