0
سکه یک گرمی
سلام
آیا راهی برای اصلاح شدن سکه های یک گرمی که بنابر ناآگاهی دور پرس آن ها قیچی شده تا در جعبه و جا کارتی جا شود وجود ندارد؟
چرا که تنها قسمتی از دور پرس قیچی شده ولی سکه از آک خارج نشده. چرا باید نصف قیمت خریداری بشه؟