1
تاریخ سکه 50دیناری
باعرض سلام
اگه بزرگواری بفرمایید و راهنمایی بفرمایید این دو سکه تاریخشون چی هست ممنون میشم
من هر چقدر توجه کردم بین 33 و 34 ماندم کدام تاریخ است
سپاس از توجه اساتید محترم