3
تعیین ارزش سکه ارور 2000دینار ناصرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا راهنمایی بفرمایید سکه 2000دیناری ناصرالدینشاه پیوست باتوجه به ارور خاصی که دارد تقریبا چقدر ارزش دارد؟
سپاس