0
سکه شمایل امام علی
سلام
ببخشید سوالی داشتم
این سکه اصل هست
جنسش چیه
و تاریخش چنده