0
اصالت و تاریخ مدال
سلام
جنس این مدال چیه و تاریخش چنده
و ارزشش چنده؟