0
مشخصات سکه خارجی
سلام
این سکه مال کجاست و جنس و ارزش رو میگین ؟
ممنونم