1
تعیین اصالت سکه 5000 دیناری محمد علی شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا راهنمایی بفرمایید سکه 5000دیناری محمدعلیشاه پیوست اصالت دارد یا خیر
درصورت عدم اصالت لطفا نشانه های جعل سکه را بفرمایید
سپاس