0
سكه ٢٠ دلاري ١٨٧٨
سلام
ميخواستم بدونم اين سكه اصل هست يا نيست؟
با تشكر
اين سكه مربوط به يك گردنبند قديميست كه ٢ سكه ١ دلاري و ٢ سكه ٥ دلاري هم دارد
و يك زنجير كه اين ٥ سكه ازش آويزان هستن ميخواستم ببينم اگر اين سكه احتمال اصل بودن داره بقيه سكه ها رو هم خريداري كنم
ممكنه نظرتون رو بگين در موردش باتشكر