0
اصالت سکه قدیمی
سلام به کارشناسان بزرگ
ببخشید این سکه مال چه زمانی هست و اصل هست؟