0
سکه 10 ریالی قدس
سلام آیا کدون سکه ها جزو ارور هستن
و قیمت هاشون چنده؟