0
سکه 1 سنت
سلام این سکه یک سنت 1985D
ارور داره ؟
و ارزش داره ؟