0
اصالت سکه چکشی
باسلام
این سکه مربوط به چه دوره ای است و آیا اصل هست؟
با تشکر