0
سکه نقره یادبود ستارخان
سلام
قیمت سکه ۲۰۰۰ دیناری بدون تاریخ ستارخان؟