0
تعیین اصالت سکه
سلام بنده این گردنیند و دارم میخوام بدونم ارزش قدمتی دارد یا به گرم طلا به طلا غروش بفروشم