0
سکه ۲ریال رضاشاه شاه
با سلام من ۳سکه ۲ریال رضاشاه شاه با تاریخ های مختلف دارم لطفا کارشناسان محترم ارزش این سکه ها را بررسی کنید
با تشکر