تعیین اصالت مدال ذوالفقار پهلوی اول
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال نقره ذوالفقار پیوست باتوجه به چهره متفاوت رضاشاه اصیل میباشد؟
درصورت تایید اصالت ایا تفاوت قیمتی با سایر مدال های مشابه دارد یا خیر؟
قابل ذکر اینکه روی کنگره مدال عدد999 یا همان عیار نقره ضرب شده
ضمنا بفرمایید اسم اصلی ومناسبت ضرب این مدال چیست؟
احتمالا ذوالفقار نام مصطلح شده این مدال میباشد...
سپاسگزارم
چون درشرف خرید این نشان هستم از اساتید محترم و جناب استاد موسوی تقاضای راهنمایی دارم...