0
5 ریالی مصدق 1331 چرخش
باعرض سلام
چند درجه چرخش داره آیا 50 درجه میشه و این سکه با این کیفیت و اگر چرخش بحساب میاد چه کیفتی میشه داد و قیمت تقریبی این سکه چقدری میشه در نظر گرفت؟
ممنون و سپاس گذارم از کارشناسان عزیز ومحترم