0
مدال قاجاری؟
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا درباره مدال پیوست بنده را راهنمایی بفرمایید
اصالت و ارزش تقریبی و همچنین مناسبت ضرب این مدال را بفرمایید
سپاس