0
ارور یک ریالی 2537
باعرض سلام
ایا این سکه یک ریال 2537 ارور داره و چه قیمتی تقریبا میشه درنظر گرفت؟
با تشکر