0
ارور سکه ده ریالی قدس
سلام عزیزان
این سکه ده ریالی قدس ارور داره؟
اگه ارور داره با این کیفیت چه مبلغ تقریبا میشه بهش داد؟
خیلی ممنونم ازدوستانی که توجه دارن