0
تعیین اصالت سکه 5000 دیناری مظفرالدینشاه
باسلام
لطفا بفرمایید سکه 5000دینار مظفر پیوست اصل میباشد یاخیر
سپاس