0
سکه 50 دیناری 1347
سلام
چه کیفیت میشه به این سکه 50 دیناری 1347 داد و قیمت تقریبی سکه چقدر است؟
ممنونم دوستان