1
اصالت سکه چکشی
سلام
به نظر شما این سکه اصل است و اینکه مال چه دوره ای است ؟