0
سکه قسطنطنیه ۱۳۲۷تقلبی
سلام از لطفتون ممنونم
تعدادی از این نوع سکه تقلبی دارم چکارش کنم بریزم بیرون یعنی هیچ ارزشی ندارن
ممنونم