0
قیمت ۵۰ دینار ۱۳۱۸
سلام
وزن ۳/۴۰
لطف بفرمایید قیمت این مدل سکه ۵۰ دینار ۱۳۱۸ رو؟
ممنونم