جمع آوری سکه خارجی
سلام بزرگواران
نظر شما درمورد جمع آوری این قبیل سکه های خارجی چیست؟ اگر میشود قیمت تقریبی سکه ها را بگویید؟
(البته میدانم که احتمال زیاد ارزش چندانی ندارند)