ارورسکه2000ریالی
سلام دوستان مهربان آیا این سکه ارور دارد واگر شامل ارور میشود قیمت این مدل درچه حدی میباشد سپاس فراوان