0
مُهر خوردگی اسکناس
باسلام
میخواستم بپرسم در زمینه جمع آوری اسکناس،مهر خوردگی اسکناسها باعث پایین آمدن قیمت اسکناس میشود وایا میشه سکه های گیره دار را به اسکناسهای مهر خورده تشبیه کرد؟
نظر کارشناسان در مورد جمع آوری اسکناس های بدون مهر و مهر دار چیه؟