0
سکه 1000ریالی پل خواجو ارور
سلام بزرگواران
آیا این مشکل سکه 1000ریالی پل خواجو ارور محصوب میشه یا که نه اگه دقت فرمائید دوندون شدن ها یک دست نیست از یک طرف سالم قسمتی و باز پشتش سالم و برعکس و در دور سکه هم برعکس دون دون شد
باسپاس