0
نگهداری سکه‌ها و مدال‌های نقره
با سلام؛
نظر ب حساسیت و تاثیرپذیری فلز نقره از شرایط محیط نگه‌داری (دما و رطوبت)، لطفا در خصوص شرایط نگهداری و مراقبت از سکه‌های نقره اظهار نظر بفرمایید (با هدف حفظ جلا و درخشش ضرب).