0
کارشناسی سکه دوهزار دینار احمد شاه
با سلام و احترام
کارشناسسان محترم ایا این سکه اصل است و خارج از مرکز سوورشاز است و علتت ضخامت تصاویر ضرب مکرر است با سپاس از پاسخ شما سروران