0
سکه دوره اشکانیان ضرب هگمتانه
باسلام
آیا این سکه دوره اشکانیان ضرب هگمتانه هست؟
باتشکر
لطفا اگه کسی آشنایی به این سکه داره راهنمایی کنید و همین یه دونست